Työturvallisuus - Teräshiekkojen keräily tehtaan lattialta

Toimitamme teräshiekka valmistajamme kehittelemää magneettikeräilijää teräksisten puhallusaineiden sekä teräsromun keräilyyn tehtaan lattioilta.

Magneettikeräilijän edut ja työturvallisuus seikat:

  • Työturvallisuus - tehtaan lattialle joutuneet pyöreät teräshiekat aiheuttavat työturvallisuusriskin, liukastumisvaara
  • Käyttökelpoisten teräsrakeiden keräys lattialta ja siirto takaisin sinkoon - kustannussäästöjä puhallusaineiden kulutuksessa

Lisätietoja linkistä Magneettikeräilijä teräshiekoille