Mittalaitteet ja tarvikkeet

Saksalainen Mesa Electronic GmbH on erikoistunut kehittämään  ja valmistamaan  elektronisia laitteita mittaukseen, analysointiin ja prosessien valvontaan ja ohjaukseen sekä myös asiakaskohtaisiin erikois-sovellutuksiin.

Lämpökäsittelyssä Mesa on erikoistunut erityisesti kaasuanalysointiin ja nimenomaan hiiletyksen, typetyksen, kosteuspisteen ja hapen kontrollointiin.

Mesan standardi valmistusohjelmaan sisältyy mm seuraavia tuotteita:

 •  Mitta-anturit/ tunnistimet ( probet/sondit)
  - O2-probe
  - Lambda-probe
  - H2-probe
  - Lämpöanturi ( thermocouple )
 • Analysointilaitteet:
 • Kaasu analysaattorit: CO-, CO2-, H2-, CH4-, O2-, NH3- kaasuille
  - Kosteuspisteen mittauslaitteisto
  - Folio testeri 
 • Ohjaus-/ näyttölaitteet:
  - Yleisnäyttö, kosteuspisteen näyttö, hiilen ja typen näyttö
 • Tietokone ohjelmistot visualisointiin ja diffusion laskentaan

www.mesa-international.de

PheonixTM suunnittelee ja valmistaa lämpötilaprofilointilaitteistoja teollisuuden erilaisiin lämpökäsittelyprosesseihin, kuten teräksen-, alumiinin lämpökäsittelyyn, lasin hehkutukseen, keramiikan polttamiseen, märkämaalauksen kovettamiseen, pulveripinnoitteen kovettamiseen sekä muihin lämpötilan seurantaan tarvittaviin kohteisiin.

Lämpökäsittelyprosessin aikana tapahtuvaan työpanoksen lämpötilan profilontia varten kiinnitetään työpanokseen thermoelementtejä jotka yhdistetään dataloggeriin.(datan kerääjään) Datalogger sijoitetaan lämpöeristettyyn suojalaatikkoon ( thermo barrier ). Näin koko lämpötilan seurantalaitteisto voi kulkea yhdessä työpanoksen kanssa läpi koko lämpökäsittelyprosessin, (lämmitys ja karkaisu esim öljyyn). Tällä tavoin koko prosessin todellinen lämpötilaprofilointi voidaan tallentaa myöhempää analysointia varten.

PheonixTM tuotteet:         

 • Data loggers ( tiedon kerääjät) - Eri lämpötila-alueisiin sopivia data loggereita
 • Thermal barriers ( lämpöeristetyt datalogger suojalaatikot )
 • Software ( ohjelmistot )
 • Thermocouples ( thermoelementit )
 • RF telemetry ( langaton mittaus )
 • External data logger ( ulkoiset tiedon kerääjät )

www.pheonixTM.com

Mielellämme annamme lisätietoja lämpökäsittely tuotteistamme.
Lämpökäsittely yleisesite

Lämpökäsittely laite- ja tarvikemyynti:

Kari Rajala
Tekninen myyntipäällikkö
Lämpökäsittely, pintakäsittely
  09-615 20 582
  040-481 4841
  kari.rajala(at)beijers.fi