Uunien ja prosessin mittalaitteet ja tarvikkeet

Saksalainen Mesa Electronic on erikoistunut kehittämään ja valmistamaan elektronisia laitteita mittaukseen, analysointiin ja prosessien valvontaan sekä ohjaukseen. Lämpökäsittelyssä Mesa on erikoistunut erityisesti kaasuanalysointiin ja nimenomaan hiiletyksen, typetyksen, kosteuspisteen ja hapen kontrollointiin.

Mesan anturit ja sondit:

 • Mitta-anturit/ tunnistimet (probet/sondit)
 • Happisondit
 • Vetysondit
 • Lambda anturit
 • Lämpöanturi ( thermocouple )

Mesan analysointilaitteet:

 • Kaasu analysaattorit CO-, CO2-, H2-, CH4-, O2-, NH3- kaasuille
 • Kosteuspisteen mittauslaitteistot
 • Foliotesterit

Mesan ohjaus- ja näyttölaitteet:

 • Yleisnäyttö
 • Kosteuspisteen näyttö
 • Hiilen ja typen näyttö
 • Tietokone ohjelmistot visualisointiin ja diffusion laskentaan

PhoenixTM suunnittelee ja valmistaa lämpötilaprofilointilaitteistoja teollisuuden erilaisiin lämpökäsittelyprosesseihin, kuten teräksen-, alumiinin lämpökäsittelyyn, lasin hehkutukseen, keramiikan polttamiseen, märkämaalauksen kovettamiseen, pulveripinnoitteen kovettamiseen sekä muihin lämpötilan seurantaan tarvittaviin kohteisiin.

Lämpökäsittelyprosessin aikana tapahtuvaan työpanoksen lämpötilan profilontia varten kiinnitetään työpanokseen thermoelementtejä jotka yhdistetään dataloggeriin.(datan kerääjään) Datalogger sijoitetaan lämpöeristettyyn suojalaatikkoon ( thermo barrier ). Näin koko lämpötilan seurantalaitteisto voi kulkea yhdessä työpanoksen kanssa läpi koko lämpökäsittelyprosessin, (lämmitys ja karkaisu esim öljyyn). Tällä tavoin koko prosessin todellinen lämpötilaprofilointi voidaan tallentaa myöhempää analysointia varten.

PheonixTM tuotteet:         

 • Data loggersit - Eri lämpötila-alueisiin sopivat tiedon kerääjät
 • Lämpöeristetyt dataloggerien suojalaatikot
 • Ohjelmistot
 • Lämpöelementit, thermoelementit
 • RF telemetry - langaton mittaus
 • Ulkoiset tiedon kerääjät - external data loggers

Mielellämme annamme lisätietoja uunien mittalaitteistamme.
SULATUS JA LÄMPÖKÄSITTELY - YLEISESITE
PHOENIX TM PROSESSIN LÄMPÖTILAN MITTAUS - ESITE
Tarkempia tuote ja teknologia esitteitä Esitteet ja Tuoteluettelot osiossamme.

UUNIEN MITTALAITTEET, ANALYSAATTORIT JA AUTOMAATIO

Janne Huhta
Myynti- ja markkinointipäällikkö
Puhelin: 09-615 20 583
Matkapuhelin: 050-305 5972
Sähköposti: janne.huhta(at)beijers.fi