EPÄORGAANINEN SIDEAINE: CORDIS

 

Epäorgaaninen kemia standardipohjaisesti: Täysin päästötön valu.

Tiellä energiatehokkaiden ja resurssitehokkaiden prosessien suuntaan, strategiset päätökset keskittyvät yhä useammin valimoteollisuuden epäorgaanisiin sideaineisiin ja taloudelliset näkökohdat ovat ratkaisevassa asemassa tässä prosessissa.

Joitakin vuosia sitten Hüttenes-Albertus esitteli epäorgaanisen Cordis-sideaineen menestyksekkäästi, tuoden näin markkinoille sekä suuren volyymin keernanvalmistuksen että erittäin monipuolisten tuotantolinjojen mahdollisuuden.

Intensiivinen tutkimus:

Intensiivisen tutkimuksen avulla ja läheisessä yhteistyössä valimoiden kanssa Hüttenes-Albertus on onnistunut kehittämään sideainejärjestelmän, joka on verrattavissa markkinoilla tällä hetkellä saatavilla oleviin orgaanisiin sideaineisiin, ja lisäksi se tuo merkittäviä etuja vähäisempien päästöjen ja lisääntyneen tuottavuuden muodossa.

Taloudellisten etujen ja päästöjen vähentämisen lisäksi, epäorgaanisten sideaineiden edut valimoille sisältävät myös:

  • lyhyet läpimenoajat
  • manuaalisen työn vähentyminen
  • vähentää energiakustannuksia
  • kalliin teknologian puuttuminen ilman päästöjen ehkäisemiseksi ja/tai kunnostamiseksi

Soveltuu alumiinille ja erityisesti herkille keernageometrioille.

Lisätietoja:

Kimmo Lehtonen
Tekninen myyntipäällikkö
Valimotuotteet, Kaivosteollisuus
  09-615 20 570
  040-515 3797
  kimmo.lehtonen(at)beijers.fi


Janne Huhta
Myynti- ja markkinointipäällikkö
Valimotuotteet, tulenkestävät aineet, seosaineet
  09-615 20 583
  050-305 5972
  janne.huhta(at)beijers.fi