EPÄORGAANINEN SIDEAINE: CORDIS

Epäorgaaninen kemia standardipohjaisesti: Täysin päästötön valu.

Tiellä energiatehokkaiden ja resurssitehokkaiden prosessien suuntaan, strategiset päätökset keskittyvät yhä useammin valimoteollisuuden epäorgaanisiin sideaineisiin ja taloudelliset näkökohdat ovat ratkaisevassa asemassa tässä prosessissa.

Joitakin vuosia sitten Hüttenes-Albertus esitteli epäorgaanisen Cordis-sideaineen menestyksekkäästi, tuoden näin markkinoille sekä suuren volyymin keernanvalmistuksen että erittäin monipuolisten tuotantolinjojen mahdollisuuden.

Intensiivinen tutkimus:

Intensiivisen tutkimuksen avulla ja läheisessä yhteistyössä valimoiden kanssa Hüttenes-Albertus on onnistunut kehittämään sideainejärjestelmän, joka on verrattavissa markkinoilla tällä hetkellä saatavilla oleviin orgaanisiin sideaineisiin, ja lisäksi se tuo merkittäviä etuja vähäisempien päästöjen ja lisääntyneen tuottavuuden muodossa.

Taloudelliset edut:

Päästöjen vähentämisen lisäksi, epäorgaanisten sideaineiden edut valimoille sisältävät myös:

  • lyhyet läpimenoajat
  • manuaalisen työn vähentyminen
  • vähentää energiakustannuksia
  • kalliin teknologian puuttuminen ilman päästöjen ehkäisemiseksi ja/tai kunnostamiseksi

Soveltuu alumiinille ja erityisesti herkille keernageometrioille.